Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hierEnglish versionClick Here to Visit!Nedstat Basic - Free web site statistics

Disclaimer en privacy informatie

Karperland besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Karperland niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Karperland verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Karperland onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Karperland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Karperland is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of  bronnen. Karperland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Karperland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.


Karperland geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiŽren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.